Trees Janssens


Statenlid en frac­tie­voor­zitter

Geboren en getogen in Zeeuws Vlaanderen, tien keer verhuisd en altijd in Zeeland gebleven. Waar ik geboren ben, aan het kanaal van Gent naar Terneuzen zagen we de binnenvaartschepen voorbij varen, het kanaal verbreed worden en de nieuwe brug naar Westdorpe gebouwd worden. Dit was in de jaren zestig. Als we naar school fietsten moesten we onder de kranen van de Zuid Chemie door fietsen. De fosfaat die ontsnapte uit de grijpers brandde soms gaten in onze kleding.

Ogenschijnlijk is er in de loop der jaren veel vooruitgang geboekt maar er is vooral veel ingezet op economische groei in Zeeland. De havengebieden zijn bedrijviger dan ooit, reusachtige containerschepen varen over de Westerschelde en door het kanaal. Goed voor de werkgelegenheid maar een uitdaging voor behoud van natuur en milieu. Als Partij voor de Dieren staan we voor een uitdaging in Zeeland, we koesteren de rust en ruimte, de frisse lucht en de natuur en we willen méér.

In de provinciale politiek worden besluiten genomen die alles te maken hebben met onze leefomgeving: milieuregels waarvan we afhankelijk zijn voor schone lucht en schoon water, de inrichting van de ruimte om ons heen, meer natuur of meer industrie en aanleg van wegen. Het wordt de hoogste tijd dat de Partij voor de Dieren een stem krijgt in het provinciale bestuur.

Wat ik hoop te bereiken in Provinciale Staten is een verschuiving van aandacht van economische groei naar een duurzame economie in een provincie waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Waar de natuur de natuur mag zijn, mensen en dieren veilig zijn en voldoende voorzieningen zijn in ieders directe omgeving. Ik hoef nergens heen, want ik ben er al, alles is hier in Zeeland maar we moeten er wel zuinig op zijn. Laat je stem gelden, op 20 maart!