Motie Biobased bouwen en isoleren


16 december 2022

PvdA, PvZ, GL, SP, D66, PvdD - Motie Biobased bouwen en isoleren - VERWORPEN

Indiener: Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.

Provinciale Statenvergadering 16 december 2022
Agendapunt 8.2 Statenvoorstel Bouwstenen RES 2.0

=======================================================================

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 16 december 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

  • In de tekst van Bouwsteen Gebouwde Omgeving is opgenomen dat er stevig zal worden ingezet op energiebesparing;
  • Voor verduurzaming van bedrijfsgebouwen een expertplatform wordt ingezet waarbij bedrijven externe expertise kunnen inschakelen om besparingsopties in beeld te brengen;
  • Provincie Zeeland eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpt bij de verduurzaming van gebouwen met het Klimaatontzorgingsprogramma KlimOp;

Overwegende dat:

  • Bij een investering in de toekomst in de vorm van isolatie van woningen, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen naast energiebesparing in acht moet worden genomen dat volgende generaties geconfronteerd dreigen te worden met de nadelige gevolgen van niet-duurzame isolatiematerialen zoals piepschuim en PUR schuim;
  • Eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen vaak zelf op zoek gaan naar isolatiemogelijkheden en daarbij stuiten op milieuonvriendelijke oplossingen terwijl zij niet op de hoogte zijn van de milieuvriendelijke alternatieven;
  • De Provincie de gemeenten kan faciliteren met de bij de Provincie reeds aanwezige kennis en expertise over biobased bouwen en isoleren;

Verzoeken het college van GS:

  • In de verdere uitwerking van de Bouwsteen Gebouwde Omgeving te zorgen voor goede voorlichting aan gemeenten, bedrijven, woningcorporaties, VVE’s en particulieren met betrekking tot de keuze voor het diverse aanbod aan biobased bouwmaterialen bij elke vorm van nieuwbouw, verbouw, renovatie en isolatie van woningen, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen.

En gaan over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvZ, GL, SP, D66, PvdA

Tegen

Lijst Bosch, PVV, Fractie Koevoets, PRO, FvD, 50plus, CU, CDA, SGP, VVD, Fractie van Hoecke