Meld een jach­tin­cident


De Partij voor de Dieren Zeeland beheert doorlopend het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden rondom jacht en jagers worden gemeld. Hierbij valt te denken aan onveilige situaties voor mensen en dieren, zoals huisdieren en weidedieren, het doden van andere diersoorten dan toegestaan, intimidatie of betreden van verboden terrein en andere overlast situaties door jagers. Daarnaast wordt opgeroepen om behalve het melden van jachtincidenten ook locaties van jachthutten en vangkooien door te geven. Deze zijn nogal eens zonder vergunning geplaatst, zodat kan worden gezorgd voor verwijdering.

In Nederland wordt ‘plezierjacht’ toegestaan op fazanten, wilde eenden en houtduiven. Vossen, reeën, eenden en talloze andere diersoorten worden gedood onder het mom van ‘beheer’ ter voorkoming van schade. De Partij voor de Dieren is pertinent tegenstander van alle vormen van jacht. In het wild levende dieren dienen zoveel mogelijk met rust gelaten te worden en een zekere mate van ‘overlast’ door dieren moet worden geaccepteerd. Zolang er nog geen jachtverbod van kracht is, moet de jacht in ieder geval volgens de regels verlopen en zo transparant mogelijk zijn. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat jagers de regels overtreden doordat ze op andere dan toegestane diersoorten schieten, dieren verwonden maar ze niet doden, passanten intimideren en overlast veroorzaken doordat er vlakbij openbare wegen en woonhuizen wordt geschoten. Ook worden huisdieren en weidedieren opgejaagd door het geknal.

Met de gegevens die via het meldpunt worden verzameld kan de fractie inventariseren hoe jagers te werk gaan in Zeeland, en vervolgens gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek.

Melden

 • Een jachtincident melden kan via het onderstaande formulier op deze pagina.
  Let op: Is het formulier niet zichtbaar, wijzig dan uw cookie-instellingen voor deze pagina.
 • Het is ook gewenst om jachtincidenten door te geven aan het Regionaal Milieuteam van de provincie via het volgende formulier of 0118 - 41 23 23 of milieumeldpunt@rud-zeeland.nl
 • Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan meteen 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert. Indien de melding geen spoed behoeft maar u wilt wel een melding maken bij 144 kunt u dit formulier invullen. U kunt ook bellen met de politie in uw woonplaats 0900 - 8844

Plezierjacht op de volgende soorten is alleen toegestaan tijdens het jachtseizoen.

N.B. De tweede kamer heeft de motie om de haas en het konijn te schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten (eind 2020 ) wel aangenomen maar de minister moet deze nog uitvoeren. Mogelijk schuift het door naar het volgende kabinet.

 • Wilde eend: 15 augustus – 31 januari
 • Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
 • Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
 • Houtduif: 15 oktober – 31 januari
 • Haas: 15 oktober - 31 december
 • Konijn: 15 augustus - 31 januari


Je moet eerst cookies accepteren voordat je dit formulier kunt gebruiken