Help! Stop het vergassen van ganzen in Zeeland!


26 maart 2024

De Provincie Zeeland heeft een voorgenomen besluit gepubliceerd om het op grote schaal vergassen van vele duizenden ganzen toe te staan in en rondom Natura-2000 gebieden zoals het Veerse Meer, de Oosterschelde en het Verdronken Land van Saeftinghe. De vang- en vergassingsacties zullen gedurende 5 jaar jaarlijks plaatsvinden tussen 15 mei en 1 augustus. Dit gebeurt als de dieren in de rui zijn en ganzen en de kuikens niet kunnen vliegen.

Schrijf een zienswijze in je eigen woorden of gebruik ons voorbeeld (knippen/plakken, uiteraard kun je deze aanpassen).

Hoe gaat vergassen?
De ganzen worden tijdens de ruiperiode in grote groepen bijeengedreven in een fuik. Als er genoeg dieren in de fuik zitten worden ze in de gaskar geladen. De ganzen vertrappen elkaar en proberen in blinde paniek te ontsnappen. Eenmaal in de kar worden ze in grote groepen vergast met koolstofdioxide (CO2). Ganzen zijn watervogels en kunnen lang hun adem inhouden. Daardoor sterven ze een bijzonder stressvolle en pijnlijke dood. Het vergassen is zinloos omdat er geen bewijs is dat de populatie van de ganzen kleiner wordt. De sterfte van ganzen wordt gecompenseerd door meer reproductie.

Waarom?

Ganzen strijken vaak neer op akkers van boeren en eten daar het gras en opkomend graan. Die schade moet gecompenseerd worden. Het gaat dus om geld.

Wat zijn de alternatieven?
Ganzen kunnen ook verjaagd worden door niet-dodelijke maatregelen zoals gebiedsgerichte aanpak, drones en/of vogelwerende apparatuur (BirdAlert), afweerpistool en stoppen met het massaal bejagen van hun natuurlijke vijand: de vos

Wat kun jij doen?

Schrijf een zienswijze in je eigen woorden of gebruik het voorbeeld (knippen/ plakken,uiteraard kun je deze aanpassen) en stuur of mail die voor 10 april, onder vermelding van zaaknummer 389633 naar:

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

of

Lm.hamelink@zeeland.nl

Hier lees je de link met de officiƫle bekendmaking van het voorgenomen besluit. De bijbehorende bijlagen zie je links op het scherm onder "bekijk documenten".


Gerelateerd nieuws

15 november: Bijeenkomst PFAS

Ontdek de wereld van politiek en dierenwelzijn tijdens deze bijeenkomst op 15 november, georganiseerd door PvdD-Zeeland. Twee...

Lees verder

Zondag 19 mei: Ondergronds gezwam!

Ondergronds gezwam! De Partij voor de Dieren afdeling Zeeland organiseert op eerste Pinksterdag 19 mei een bijzondere bijee...

Lees verder