Kiezers bedankt!


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Een terugblik - Symposium 'Vogel­griep in de delta' 25 februari

Vogelgriep gaat niet meer weg en bedreigt niet alleen de kippen, eenden en kalkoenen in de overvolle stallen maar ook de wilde vogels en zelfs zoogdieren. Uiteindelijk is ook de mens niet veilig. De structurele oplossing moet gezocht worden waar ook de oorzaak ligt: in de pluimveesector. En tot die tijd moet de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat waren kort door de bocht de uitkomsten v...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid