Een planeetbrede visie, ook in Zeeland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Trees Janssens

Statenlid en fractievoorzitter

16-11-2020 Eind 2002 hoorde ik op het NOS Journaal dat er een Partij voor de Dieren was opgericht. Was het ludiek of kon het echt wat worden? Het maakte mij niet uit, ik werd meteen lid. Het was de eerste partij die voor mijn gevoel echt ergens over ging. Tot dat moment ging mijn interesse in de politiek niet verder dan de gang naar de stembus. Het was niet eerder bij mij opgekomen dat een politi...

Lees verder

Actueel

Aandacht vragen voor ecolo­gisch berm­beheer

bij Waterschap Scheldestromen

Het Waterschap Scheldestromen beheert vele kilometers wegberm in Zeeland. Helaas wordt maar een zeer klein deel daarvan, zo'n 70 are, beheerd met oog voor natuur en biodiversiteit. Door vroeg en vaak te maaien krijgen kruiden niet de kans om te bloeien, waardoor insecten en kleine dieren in de berm het moeilijk hebben. Dat moet en kan anders! Imker en milieuactivist Eric Mahieu hield op dinsdag ...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid