Een planeetbrede visie, ook in Zeeland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Trees Janssens

Statenlid en fractievoorzitter

Voor alles is een eerste keer, zo ook in de politiek. In 2002 werd ik voor het eerst in mijn leven lid van een politieke partij, in 2011 mocht ik voor de eerste keer meedoen aan de verkiezingen en in 2019 haalde de Partij voor de Dieren haar eerste zetel in Provincie Zeeland. De eer was aan mij om plaats te nemen in Provinciale Staten, mijn eerste schreden in de politiek. De afgelopen drie jaar w...

Lees verder

Actueel

Terugblik op de workshop over biodi­ver­siteit op tuinderij Plantalia

Op zoek naar insecten

Leden en sympathisanten gingen afgelopen zondag 10 juli op zelfoogst-tuinderij Plantalia op zoek naar insecten. Onder de bezielende leiding van bijenkenner Eric Mahieu vonden we o.a. tal van bestuivers; zweefvliegen, jonge hommeltjes, mannetjes bijen en nog veel meer. De uitleg van Eric, de fijne omgeving en het goede gezelschap maakten er een fijne middag en avond van. Na de workshop werd er onde...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid