Bomenkap


Wat kunt u doen als er in uw omgeving plannen zijn om bomen te kappen?

In vrijwel elke gemeente is een vergunning nodig om een boom te kunnen kappen, ook al is de gemeente zelf eigenaar van de boom. De voorwaarden voor kap kunnen echter per gemeente van elkaar verschillen.

De kap moet in elk geval ruim van tevoren bekendgemaakt worden. Dit kan via een plaatselijk huis-aan-huisblad zijn of online, op de website van uw gemeente.
Na de bekendmaking van de kap volgt een periode van ten minste 6 weken, waarin u bezwaar kunt indienen. U kunt op bekendmakingen van de gemeente abonneren via https://ruimtelijkeplannen.nl, zodat u op tijd bezwaar kunt indienen. Verdere informatie over het indienen van een bezwaar staat in de bekendmaking zelf.

Meer weten?