Doe mee


Welkom bij Werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren.

De Zeeuwse Werkgroep werd kort na de oprichting van de Partij voor de Dieren actief. De doelstelling van Werkgroep Zeeland is het uitdragen van het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren in de provincie Zeeland en de 13 daartoe behorende gemeenten. Het aantal Zeeuwse leden groeit nu snel. We houden hen op de hoogte via een nieuwsbrief. Eind 2017 is besloten van de werkgroep twee subgroepen te maken: Zeeuws-Vlaanderen en een groep Midden & Noord Zeeland. Dit heeft als extra voordeel dat de werkgroepleden minder tijd kwijt zijn aan reizen en de focus gelegd kan worden op de politieke issues die leven in het gebied waar de groep actief is.

De werkgroep Zeeland bestaat uit een twintigtal actieve leden die aangestuurd worden door het bestuur, dat gevormd wordt door:

Erica Akkermans – voorzitter
Karin Körver – secretaris
Max Harte – penningmeester
Vacant – social media-beheerder

Je kunt ons volgen op Facebook. Als je interesse hebt om lid te worden van de werkgroep of als je je op een andere manier wilt inzetten voor de Partij voor de Dieren Zeeland kun je contact opnemen via zeeland@partijvoordedieren.nl