Doe mee


Welkom bij werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren.

De Zeeuwse werkgroep werd kort na de oprichting van de Partij voor de Dieren actief. De doelstelling van werkgroep Zeeland is het uitdragen van het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren in de provincie Zeeland en de 13 daartoe behorende gemeenten. Het aantal Zeeuwse leden groeit nu snel. We houden hen op de hoogte via een nieuwsbrief.


De werkgroep Zeeland bestaat uit een twintigtal actieve leden die aangestuurd worden door het bestuur, dat gevormd wordt door:

Marloes Waverijn – voorzitter
Karin Körver – secretaris
Sarina Fassaert – penningmeester

Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram enTwitter.

Als je interesse hebt om lid te worden van de werkgroep of als je je op een andere manier wilt inzetten voor de Partij voor de Dieren Zeeland kun je contact opnemen via zeeland@partijvoordedieren.nl