Zeeland Promotie (plant­aardige producten)


23 juli 2021

Middelburg, 23 juli 2021

MOTIE

Zeeland Promotie

Indiener:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren

Gerwi Temmink, Statenlid Groen Links

Lars Jacobusse, Statenlid Christen Unie

Agendapunt 11 Moties niet behorende bij een agendapunt

=========================================================================

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 23 juli 2021 ter behandeling van

bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • Op 8 juli 2021 een delegatie naar Den Haag is afgereisd om Zeeland op de kaart te
  zetten als de voedselprovincie van Nederland en koploper in de eiwittransitie;
  Zie uitzending Zeeland Nu - - Omroep Zeeland
 • Zeeland de grootste akkerbouwprovincie is van Nederland;

  Overwegende dat:
 • GS het van groot belang acht dat Zeeland goed op de kaart wordt gezet als
  voorloper in de eiwittransitie;
 • De Zeeuwse landbouw kan bijdragen aan de verduurzaming van ons land;

  Zijn van mening dat:
 • Plantaardig voedsel uit Zeeland beter op de kaart gezet kan worden;
 • Gezond en vers plantaardig voedsel uit eigen regio de voorkeur heeft boven uit
  verre landen geïmporteerd voedsel;
 • De Zeeuwse boer steun verdient bij de omschakeling naar plantaardig, eiwitrijk,
  duurzaam en gezond voedsel;

  Verzoeken het college van GS:
 • Bij promotie activiteiten van Provincie Zeeland nadrukkelijk aandacht te vestigen
  op de duurzame productie van gezond en eiwitrijk plantaardig voedsel uit
  Zeeland.

En gaat over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Gerwi Temmink, Lars Jacobusse,

Statenlid Partij voor de Dieren Statenlid Groen Links Statenlid Christen Uni


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvZ, CU, GL, SP, D66, PvdA

Tegen

Fractie Koevoets, PVV Bosch, PRO, FvD, 50plus, PVV van DIjk, CDA, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Watertappunten (bij Hubs)

Lees verder

Klimaatadaptatie voor dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer