Klimaat­adap­tatie voor dieren


8 oktober 2021

Middelburg, 8 oktober 2021

MOTIE Klimaatadaptatie voor Dieren

Indieners: Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren
Martin Bos, Statenlid Forum voor Democratie
Ger van Unen, Statenlid Socialistische Partij

Agendapunt: 8.1 Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
=========================================================================
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 8 oktober 2021 ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

  • Ook dieren te lijden hebben onder klimaatverandering en de daarmee gepaardgaande extreme weersomstandigheden;
  • Ook dieren bescherming behoeven tegen de gevolgen daarvan;

Overwegende dat:

  • In het Statenvoorstel “Klimaatadaptatiestrategie Zeeland” onder Adaptieve Bedrijfsvoering (pagina 39) is opgenomen dat er aandacht moet zijn voor dierenwelzijn tijdens warme dagen;
  • Bescherming tegen andere vormen van extreem weer niet wordt genoemd;

Zijn van mening dat:

Gehouden dieren bescherming verdienen tegen alle gevolgen van klimaatverandering waaronder:

  • Storm en regen;
  • Langdurige natte perioden;
  • Extreme en langdurige kou;
  • Hagel- en onweersbuien;
  • Stalbranden ten gevolge van blikseminslag;

Verzoeken het college van GS:

  • In de uitvoeringsagenda op te nemen een plan van aanpak dat dierhouders instaat stelt en stimuleert om maatregelen te nemen om dieren te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering door het bieden van beschutting, schuilmogelijkheden, ontsnappingsmogelijkheden in geval van brand en de mogelijkheid zich te verplaatsen naar hogere gronden in geval van wateroverlast.

En gaat over tot de orde van de dag,

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.
Martin Bos, Statenlid Forum voor Democratie.
Ger van Unen, Statenlid Socialistische Partij


Status

Verworpen

Voor

SP, FvD, PvdD

Tegen

PvZ, PRO, 50plus, CU, GL, D66, CDA, SGP, VVD, PvdA, Lijst Bosch, PVV

Lees onze andere moties

Zeeland Promotie (plantaardige producten)

Lees verder

Minder Gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer