Water­tap­punten (bij Hubs)


23 juli 2021

Middelburg, 23 juli 2021

MOTIE

Watertappunten

Indiener:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren

Gerwi Temmink, Statenlid Groen Links

Ger van Unen, Statenlid SP

Lars Jacobusse, Statenlid Christen Unie

Ralph van Hertum, Statenlid Partij van de Arbeid

Agendapunt 9.1 Concept Regionale Mobiliteitsstrategie

=========================================================================

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 23 juli 2021 ter behandeling van

bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • Op de kaart van Waar kan ik gratis water tappen? - Drinkwaterkaart te zien is dat
  in Zeeland weinig toegankelijke watertappunten aanwezig zijn, in Zeeuws
  Vlaanderen en op Tholen zelfs geen enkele;
 • De productie van een lege plastic waterfles ongeveer 5 liter water kost;
 • Een plastic waterflesje 2000 keer meer energie kost dan kraanwater;
 • De reiziger hiervoor de prijs betaalt van 340x de kostprijs van kraanwater;
 • Via de site van waterbedrijf Evides Openbaar drinkwatertappunt | Evides
  Waterbedrijf op elk willekeurig punt een openbaar drinkwaterrappunt kan
  worden aangevraagd;

  Overwegende dat:
 • Het gebruik van energie moet worden teruggedrongen;
 • De grootschalige toepassing van plastic (flesjes) zeer schadelijk is voor het milieu;
 • Beschikbaarheid van schoon drinkwater onderweg essentieel is voor de
  gezondheid en zelfs van levensbelang kan zijn;
 • Het reizen met openbaar vervoer en het gebruikmaken van de hubs
  aantrekkelijker wordt als er goede voorzieningen zijn zoals schoon drinkwater;
 • De aanwezigheid van meer drinkwatertappunten Provincie Zeeland beter op de
  kaart zet als aantrekkelijke wandel- en fietsprovincie;

  Zijn van mening dat:
 • Beschikbaarheid van drinkwater waar mogelijk een basisvoorziening zou moeten
  zijn, niet alleen bij de Stationshub en de Regiohub, maar ook bij de reguliere Hub;

  Verzoeken het college van GS:
 • Bij de nadere uitwerking van de Regionale Mobiliteitsstrategie in de gesprekken
  met de gemeenten mee te nemen dat het de uitdrukkelijke voorkeur heeft om
  waar mogelijk ook bij de reguliere Hubs een drinkwatertappunt te laten aanleggen.

En gaat over tot de orde van de dag:

Trees Janssens

Statenlid Partij voor de Dieren

Gerwi Temmink

Statenlid Groen Links

Ger van Unen

Statenlid SP

Lars Jacobusse

Statenlid Christen Unie

Ralph van Hertum

Statenlid Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

Fractie Koevoets, PvdD, PVV Bosch, FvD, 50plus, PVV van DIjk, CU, GL, SP, D66, CDA, SGP, VVD, PvdA

Tegen

PvZ, PRO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Portefeuillehouder Dierenwelzijn

Lees verder

Zeeland Promotie (plantaardige producten)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer