Sanc­tie­beleid havens voor Russische Schepen (tweede herziening)


1 april 2022

CDA, SGP, VVD, PvdA, 50+, CU, GL, SP, D66, PvdD, PVV - Sanctiebeleid havens voor Russische schepen- AANGENOMEN

Motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen

Indieners: Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren, Willem Willemse, Statenlid 50PLUS, Alex de Burger, Statenlid SP, Peter van Dijk, Statenlid PVV, Gerwi Temmink, Statenlid GroenLinks; Eddy Heerschop, Statenlid PvdA; Jan Henk Verburg, Statenlid CU; Hannie Kool-Blokland, Statenlid CDA; Wim Kok, Statenlid SGP; Ton Veraart, Statenlid D66; Cees Bierens, Statenlid VVD.

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 1 april 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • Rusland onrechtmatig het onafhankelijke soevereine land Oekraïne is binnengevallen;
 • De Russische inval in Oekraïne een direct dreiging is voor het vrije West Europa;
 • Op 13 maart 2022 de aandeelhouders van North Sea Port, waaronder Provincie Zeeland, een oproep ontvingen van de honorair consul van Oekraïne, met een moreel appel namens 43 miljoen Oekraïners om de havens van North Sea Port te sluiten voor Russische schepen;
 • Diverse internationale bedrijven al reeds hebben besloten geen zaken meer te doen met of in Rusland om op die manier druk uit te oefenen op Rusland om de oorlog spoedig te beëindigen;
 • Provinciale Staten van Provincie Noord-Brabant al reeds het besluit hebben genomen om Russische schepen te weren uit de haven van Moerdijk;
 • Deze en soortgelijke economische maatregelen effect blijken te sorteren;

Overwegende dat:

 • Het voor allen die betrokken zijn in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne van levensbelang is dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de oorlog;
 • Om de oorlog snel te beëindigen maximale economische druk nodig is;
 • Sluiting van havens voor Russische schepen en/of schepen van Russische eigenaren een duidelijk signaal is naar de Russische autoriteiten dat de inval in Oekraïne onacceptabel is en wordt afgekeurd;

 • North Sea Port een belangrijke rol kan spelen in het uitoefenen van die druk door het uitoefenen van deze sanctie; Verzoeken het College:
 • Als aandeelhouder van North Sea Port een oproep te doen richting het kabinet om te komen tot maatregelen om het sanctiebeleid ten aanzien van de havens op nationaal en internationaal niveau te ontwikkelen en toe te passen;
 • Het signaal van Provinciale Staten over te brengen aan North Sea Port om in het Europees Havenoverleg sancties te nemen richting Rusland;
 • Als aandeelhouder van North Sea Port bovengenoemde punten namens Provinciale Staten over te brengen aan de andere aandeelhouders van North Sea Port.

En gaan over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren,

Willem Willemse, Statenlid 50PLUS,

Alex de Burger, Statenlid SP,

Peter van Dijk, Statenlid PVV,

Gerwi Temmink, Statenlid GroenLinks;

Eddy Heerschop, Statenlid PvdA;

Jan Henk Verburg, Statenlid CU;

Hannie Kool-Blokland, Statenlid CDA;

Wim Kok, Statenlid SGP;

Ton Veraart, Statenlid D66;

Cees Bierens, Statenlid VVD.Status

Aangenomen

Voor

PVV, PvdD, 50plus, CU, GL, SP, D66, CDA, SGP, VVD, PvdA

Tegen

Fractie Koevoets, FvD

Lees onze andere moties

Vermindering stikstofuitstoot

Lees verder

Zwemadvies Westerschelde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer