Team Zeeland was aanwezig bij de Klimaatmars 2022 in Rotterdam


21 juni 2022

Zo'n 10.000 mensen gingen afgelopen zondag straat op voor een eerlijk klimaatbeleid, waaronder een aantal Zeeuwse leden. Zij liepen mee in het Stop-de-bio-industrie-blok, samen met leden uit heel Nederland. Met deze actie wil de Partij voor de Dieren iedereen duidelijk maken dat het tijd is voor een einde aan de bio-industrie en een krachtig klimaatbeleid. Want een eerlijk klimaatbeleid is alleen mogelijk als de veestapel fors inkrimpt.