Partij voor de Dieren wil Eure­gi­o­t­uinen sparen


Geen attrac­tiepark maar natuur­gebied

29 november 2021

Terwijl er nog 727 ha nieuwe natuur gevonden moet worden in Zeeland wordt een aantrekkelijk en natuurlijk stiltegebied met een rijke biodiversiteit opgeofferd voor een pretpark. Op vijftig meter van Natura 2000 gebied Het Groote Gat ligt Euregiotuinen te wachten op een nieuwe bestemming.

Tuinencomplex Euregiotuinen in Oostburg opende in 2003 haar deuren. In en rondom het hoofdgebouw, dat werd ontworpen door architect Thomas Rau, werd een historisch overzicht gegeven van de landschapsarchitectuur in de afgelopen eeuwen. Naast een middeleeuwse tuin werden een baroktuin, een renaissancetuin en een Engelse landschapstuin aangelegd. Onder het grasdak was ruimte voor exposities, een winkel en een vergadercentrum.

Het centrum had 100.000 bezoekers per jaar moeten trekken maar ging failliet in 2004.

In de loop der jaren werden diverse plannen ingediend om het complex een nieuwe bestemming te geven variërend van woningbouw tot zwemparadijs annex kuuroord tot crematorium of tuinbouw.

De gemeente Sluis, eigenaar van het complex, is voornemens de grond met inmiddels verpauperde gebouwen te verkopen aan een ondernemer die er een pretpark van wil maken. Omwonenden maken zich zorgen om de overlast die ze daar mogelijk van zullen ondervinden en betreuren dat er weinig overblijft van de flora en fauna die zich intussen op het terrein heeft ontwikkeld.

In 2020 is een burgerinitiatief “Stilte Ja” gestart, dat inmiddels is uitgegroeid tot Stichting “Euregiotuinen voor Ons”.

De stichting laat weten: “Het is nu een mooi stuk natuur. In vijftien jaar tijd is er een enorme biodiversiteit gekomen. Er leven zestien ernstig bedreigde vogelsoorten. Zeeuws-Vlaanderen heeft niet één stiltegebied. Euregiotuinen ligt vijftig meter van Natura 2000 gebied het Groote Gat. Er bestaat reeds een fysieke verbinding tussen beide gebieden middels een waterloop, dit kan aangevuld worden met een verbinding over land waardoor wandelaars van het ene naar het andere gebied kunnen lopen. Er kan een tiny forest komen. Dit kan een parel voor Zeeuws-Vlaanderen zijn. De combinatie van Groote Gat, Euregiotuinen en Sophiapolder kan zorgen voor 140 ha groenrecreatie met Euregiotuinen als verbindende schakel.”

Een delegatie van Partij voor de Dieren Zeeland bezocht op 4 mei 2021 de restanten van de voormalige landschapstuin en kan zich niet voorstellen dat dit prachtige natuurgebied op de schop gaat in de wetenschap dat Zeeland een tekort heeft aan natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuur vele jaren in beslag neemt.

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren Zeeland: “Het is onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Ten eerste maken de omwonenden zich terecht zorgen over de plannen die er nu liggen om hier een attractiepark te ontwikkelen. Ten tweede dient zich zelden een kans aan om een prachtig tuincomplex van 13 ha dat zichzelf in 17 jaar tijd heeft kunnen ontwikkelen tot natuurgebied in bescherming te nemen en te verbinden met het naastgelegen Natura 2000 gebied. Wij willen dat er opnieuw gekeken wordt naar de mogelijkheden om dit gebied een passende invulling te geven waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan het in stand houden van de biodiversiteit.”

Op vrijdag 26 november 2021 zijn vier omwonenden van Euregiotuinen naar het Provinciehuis gekomen om in de vergadering van Commissie Ruimte hun zorgen uit te spreken over de toekomst van het complex, dat nu nog in handen is van gemeente Sluis, maar in handen dreigt te komen van een projectontwikkelaar. Zou de bestemming worden omgezet van recreatie naar natuur dan zou het gebied gespaard kunnen worden. Wat de Partij voor de Dieren betreft is de Provincie aan zet hier vanuit haar verantwoordelijkheid voor natuur, voor het te laat is.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Waarom Ingrid Katilas een oorkonde van mededogen ontving

Lees hier het artikel van de PZC over het uitreiken van de oorkonde van mededogen voor Ingrid Katilas uit Zonnemaire.

Lees verder

Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

"Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” Op initiatief van de Noord-Hollandse fracties van de Partij...

Lees verder