Opruimen in de Goese Polder


Aan de slag op World Clean Up Day

29 september 2019

Zaterdag 21 september 2019 was het World Clean Up Day. Werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren organiseerde die dag een opruimactie van zwerfafval in de wijk Goese Polder.

De opruimgroep bestond uit acht vrouwen, een mix van werkgroepleden en betrokken wijkbewoners. De actie leverde na twee uur opruimen een flinke berg afval op.