Officiële indiening kandi­da­ten­lijst Provin­ciale Staten


30 januari 2023
Vandaag heeft onze lijsttrekker Trees Janssens de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten officieel ingediend bij het Stadskantoor in Middelburg. We doen nu officieel mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart! Je kunt dit jaar op 15 maart voor het eerst ook op de Partij voor de Dieren stemmen bij de Waterschapsverkiezingen. Houd onze socials en de agenda in de gaten voor de debatten en evenementen die de komende tijd gaan plaatsvinden.