Inzet drones bij tellingen van dieren


15 november 2019

De fractie van Partij voor de Dieren Zeeland heeft tijdens de Provinciale Staten vergadering van 15 november een motie ingediend om tellingen van dieren met drones mogelijk te maken. Deze motie werd gesteund door GroenLinks als mede-indiener.

Tellingen waarop een eventueel besluit tot afschot is gebaseerd zijn nu schattingen door tellingen op het oog. Drones uitgerust met warmtecamera's bereiken een grote nauwkeurigheid en verstoren niet of nauwelijks het leefgebied van de dieren.
De motie: Inzet drones bij tellingen van dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV Bosch, FvD, GL, PvdA

Tegen

PvZ, PRO, 50plus, CU, SP, D66, CDA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Aanpassing POP3 voorwaarden voor subsidie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer