Fedde Peutz


Burger­com­mis­sielid

Vijf jaar geleden werd ik veganist. De planeet lijdt te zeer onder onze vee-industrie. Ik wil mij inzetten om daar iets aan te veranderen. De bio-industrie moet een halt toe geroepen worden, landbouw moet een focus krijgen op akkerbouw en bosbouw. De bodem en het bodemleven moet gezond zijn, of weer gezond worden. Daartoe wil ik landbouwers zo ver krijgen over te stappen op duurzame ecologische landbouw. Dat betekent ook dat boeren een eerlijke prijs moeten gaan krijgen voor hun producten.

De natuur in al haar facetten moet een belangrijkere rol krijgen in overheidsbeleid. De noodzaak van een gezonde leefomgeving en de kwetsbaarheid van de natuur moet een belangrijkere rol krijgen in het collectief bewustzijn. Dat vergt veel tijd en aandacht. Ik hoop dat het mij gaat lukken om dit voor het voetlicht te krijgen.

Ik heb rechten gestudeerd en werk als bedijfsjurist. Ik ben vader van twee volwassen kinderen en woon met mijn vrouw in Oudelande in de Zak van Zuid-Beveland. Ik ben ook docent Acrobatiek en Pilates. Ik heb ervaring opgedaan in de politiek in Hillegersberg-Schiebroek, waar ik burgercommissielid was in de Deelgemeenteraad en later lid van de Gebiedscommissie.

Ik woon sinds de afgelopen zomer in Zeeland en ben hier erg gelukkig . Ik wil mij nu hier inzetten om via de politiek onze wereld zo leefbaar mogelijk achter te laten aan volgende generaties.

Gerelateerd

Nieuws