Kandi­da­ten­lijst Water­schaps­ver­kie­zingen officieel vast­ge­steld


21 november 2022

De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen in Scheldestromen. Gisteren werd op het partijcongres de kandidatenlijst vastgesteld.

Lijsttrekker voor waterschap Scheldestromen is Karin Körver (56). Körver is momenteel burger-commissielid in Provinciale Staten. Volgens Körver is er nog veel te doen op het gebied van dierenwelzijn en natuur in het waterschap. “Het water in het waterschap is op veel plekken te vuil.” aldus de lijsttrekker. “Door het gebruik van landbouwgif en kunstmest in de landbouw en vanwege de lozingen door chemiebedrijven staat de waterkwaliteit continu onder druk.”

Op plek 2 staat Wilma van der Horst. Zij heeft afgelopen periode de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren in Zeeland ondersteund. Volgens Van der Horst is men bij Scheldestromen nog te weinig bezig met het versterken van de biodiversiteit en behoud van onze natuur. “Bij het beheren van watergangen, dijken en wegbermen kan het waterschap nog veel winst behalen door volledig in te zetten op ecologisch maaibeleid en -onderhoud. Dat is beter voor alle dieren, planten en onze leefomgeving" volgens Van der Horst.

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid, de waterkwaliteit en het waterpeil. De Partij voor de Dieren vindt dat die verantwoordelijkheid zich ook dient uit te strekken tot de dieren die in en om het water leven. Bij alle taken van het waterschap horen de belangen van dieren en natuur zorgvuldig afgewogen te worden. Het waterschap maakt zich teveel dienstbaar aan de landbouw, het bedrijfsleven en de hengelaars. De uitvoering van het werk van het waterschap gaat daardoor ten koste van de natuur, diersoorten en waterkwaliteit.

Gerelateerd nieuws

De Partij voor de Dieren doet mee aan de Waterschapsverkiezingen!

Voor het eerst in Zeeland kun je - straks in maart 2023 - stemmen op de Partij voor de Dieren tijdens de Waterschapsverkiezin...

Lees verder

Campagne-aftrap

Op zaterdag 10 december kwamen onze kandidaten, werkgroepleden en campagne-vrijwilligers samen in Middelburg voor de officiël...

Lees verder