De Partij voor de Dieren doet mee aan de Water­schaps­ver­kie­zingen!


Voor het eerst in in Zeeland

31 oktober 2022

Voor het eerst in Zeeland kun je - straks in maart 2023 - stemmen op de Partij voor de Dieren tijdens de Waterschapsverkiezingen! We hebben een lijst van 12 kandidaten die ontzettend gemotiveerd zijn om in deze bestuurslaag aan de slag te gaan met hun idealen. Deze lijst (en die voor de Provinciale Statenverkiezingen) zal officieel vastgesteld worden op het congres van 20 november. Daarna zullen we de lijst(en) bekend maken en zullen we de kandidaten met plezier en gepaste trots aan jullie voorstellen.

Gerelateerd nieuws

Gezamenlijke statenfracties roepen kabinet op nu de regie te nemen

Vandaag presenteerde stikstofbemiddelaar Johan Remkes zijn rapport met betrekking tot de stikstofcrisis. Een van de adviezen ...

Lees verder

Kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen officieel vastgesteld

De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen in Scheldestromen. Gisteren ...

Lees verder