Aandacht vragen voor ecolo­gisch berm­beheer


bij Water­schap Schel­de­stromen

20 mei 2022

Het Waterschap Scheldestromen beheert vele kilometers wegberm in Zeeland. Helaas wordt maar een zeer klein deel daarvan, zo'n 70 are, beheerd met oog voor natuur en biodiversiteit. Door vroeg en vaak te maaien krijgen kruiden niet de kans om te bloeien, waardoor insecten en kleine dieren in de berm het moeilijk hebben. Dat moet en kan anders!

Imker en milieuactivist Eric Mahieu hield op dinsdag 17 mei een vlammend betoog over het belang van ecologisch bermbeheer tijdens de vergadering van het Waterschap.

Wij waren met bordjes aanwezig voor het gebouw en op de publieke tribune, om op deze manier ook aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp!