Eva van Esch vertelt over Plan B in de praktijk


Hoe ze als parle­mentslid werkt voor Natuur, Milieu en Dieren

22 januari 2020

Op zondag 19 januari 2020 kregen zo'n 40 Zeeuwse leden van de Partij voor de Dieren inzicht in het werk van de Tweede Kamerfractie. Op bezoek was Eva van Esch, sinds het vertrek van Marianne Thiemen in oktober 2019 lid van de Tweede Kamer.

Eva gaf een beeld hoe haar werk er de afgelopen maanden in de Kamer uitzag. Haar portefeuilles zijn Infrastructuur en Waterstaat, waar milieu ook onder valt, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken.

Omgevingswet

Met als voorbeeld de nieuwe Omgevingswet vertelde ze hoe de fractie van de Partij voor de Dieren deze beoordeelt en zich tegen deze wet blijft verzetten. Deze toekomstige wet richt zich vooral op economisch gewin. Een situatie waarbij natuur, landschap en dieren al gauw het onderspit delven. Ook milieuorganisaties hebben al geregeld hun zorgen geuit. Juristen noemen het zelfs een draak van een wet.

Het genoemde voordeel dat deze wet goed zou zijn voor de participatie van de burger is een non-argument. Dit gaat misschien op voor mondige burgers die goed op hoogte zijn van wet- en regelgeving, de meesten zullen met lege handen staan, ook omdat er veel minder beroepsmogelijkheden zijn.

Kantelmoment

Eva ervaart deze tijd als een bijzondere periode, een kantelmoment. Steeds meer dringt het besef door dat niet meer alles kan en dat er keuzes moeten worden gemaakt. Een boodschap die de Partij voor de Dieren altijd al heeft verteld.

De Tweede Kamerfractie kiest bij elke stemming, debat, voorstel enzovoort altijd voor de invalshoek van Natuur, Milieu en Dieren. Geen enkele andere partij doet dat, daarin is de Partij voor de Dieren uniek.

Gerelateerd nieuws

Lezing Marianne Thieme

Op zondag 1 december bracht Marianne Thieme een bezoek aan Middelburg. In de volle Tuinzaal van De Kloveniersdoelen vertelde ...

Lees verder

Nieuw bestuur voor PINK! Zeeland

PINK! Zeeland heeft een nieuw bestuur. De nieuwe bestuursleden zijn Jord Goudswaard (voorzitter), Lars van Dorsselaer (Online...

Lees verder