Speer­punten


Provin­ciale Staten verkie­zingen 2019

Naast ons brede verkiezingsprogramma, met maatregelen voor mens, dier, natuur en milieu in Zeeland, hebben wij onderstaande tien speerpunten geformuleerd.

  • Uitbreiding en vestiging van de vee-industrie wordt tot stilstand gebracht. De provincie stimuleert boeren om te schakelen naar een plantaardige en gifvrije landbouw.
  • Ruimte voor zilte teelt en zeewier. Zeeuwse schorren en slikken bieden volop kansen om met zeewier en zeegroenten het eiwitrijke voedsel van de toekomst te bieden.
  • De provincie ziet er op toe dat subsidies bestemd voor de opwekking van duurzame energie niet aan mestvergisters wordt besteed.
  • De hobby jacht wordt verboden. Preventie in plaats van afschot wordt de norm. In het wild levende dieren worden zoveel mogelijk met rust gelaten.
  • De provincie plant 5.000 hectare bos en stopt met het kappen van bomen.
  • De luchtvervuiling in Zeeland wordt aangepakt. De provincie verlaagt de uitstoot van de scheepvaart en de industrie in en rondom de havens.
  • Op naar een duurzame economie. Er komt een einde aan de vestiging en uitbreiding van vervuilende en energie slurpende bedrijven.
  • Het openbaar vervoer wordt volledig elektrisch.
  • Zeeland heeft volop ruimte voor duurzame energie uit wind, water en zon. De provincie staat geen kerncentrales en ondergrondse opslag van radioactief afval meer toe.
  • Het volbouwen van de kust moet stoppen. De Zeeuwse kustlijn met al haar eilanden is uniek en onderscheidend. Er moet ruimte blijven voor natuur.