Provincie Zeeland


Provinciale Statenverkiezingen 2019

Alle kleine beestjes helpen


Kies 20 maart partij. Voor de dieren, natuur en milieu. Kies voor een toekomst voor komende generaties.

Kies voor Plan B. Omdat er geen Planeet B is.

  • Zeeland heeft volop ruimte voor duurzame energie uit wind, water en zon. De provincie staat geen kerncentrales en ondergrondse opslag van radioactief afval meer toe.
  • Het volbouwen van de kust moet stoppen. De Zeeuwse kustlijn met al haar eilanden is uniek en onderscheidend. Er moet ruimte blijven voor natuur.
  • De hobby jacht wordt verboden. Preventie in plaats van afschot wordt de norm. In het wild levende dieren worden zoveel mogelijk met rust gelaten.
  • Uitbreiding en vestiging van de vee-industrie wordt tot stilstand gebracht. De provincie stimuleert boeren om te schakelen naar een plantaardige en gifvrije landbouw.

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma

Doe mee

Onze kandidaten

Trees Janssens

Lijsttrekker

Geboren en getogen in Zeeuws Vlaanderen, tien keer verhuisd en altijd in Zeeland gebleven. Waar ik geboren ben, aan het kanaal van Gent naar Terneuzen zagen we de binnenvaartschepen voorbij varen, het kanaal verbreed worden en de nieuwe brug naar Westdorpe gebouwd worden. Dit was in de jaren zestig. Als we naar school fietsten moesten we onder de kranen van de Zuid Chemie door fietsen. De fosfaat ...

Lees verder

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid