Max Harte


Burger­com­mis­sielid

Waar andere politieke partijen meer en meer vernauwen, zij strijden steeds vaker voor (of tegen) belangen van specifieke groepen, strijdt de Partij voor de Dieren juist voor een verbreding hiervan. Alle bewuste wezens zouden politiek moeten worden vertegenwoordigd en een stem krijgen. Dit kan door het uitbreiden van ‘het’ morele raamwerk in de samenleving, niet antropocentrisch maar ecocentrisch denken.

Korte termijn denken, wat vaak ten koste gaat van mens, dier, natuur en milieu, zal ingeruild moeten worden voor algehele welzijn, ook op langere termijn.

Dit korte termijn- en antropocentrisch denken vindt helaas ook nog plaats in het provinciehuis in Zeeland. Schaalvergroting als oplossing, jacht op alles wat beweegt, het verdwijnen van natuurgebieden en bomen ten koste van nog meer autowegen en kustbebouwing, toename van milieuvervuilende industrie, afname van leefbaarheid in dorpen. Ruimte en leefbaarheid komen hierdoor steeds meer in verdrukking voor mens en dier. Het unieke en mooie open landschap van Zeeland verdient juist meer natuur, een schone leefomgeving en een snelle transitie naar duurzame energie! Dáár wil ik mij voor inzetten.