Karin Körver


Burger­com­mis­sielid

Met een achtergrond in de ICT ben ik nu werkzaam bij een telecom- en internetprovider. Ik woon in Middelburg met mijn vriendin en onze twee katten. Sinds begin 2017 ben ik actief voor de werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren.

Vanwege de destijds vele in het nieuws komende vleesschandalen en bijbehorende misstanden in de vee-industrie ben ik een jaar of zes geleden overgestapt naar een vegan levensstijl. Daarmee werd ik me ook meer bewust van de belangrijke rol die de voedings- en landbouwsector speelt en de grote invloed die ze niet alleen hebben op milieu en dierenwelzijn maar ook op de ruimte voor natuur en biodiversiteit.

De poster voor de campagne is wat mij betreft dan ook helemaal raak. “Alle kleine beestjes helpen”! Zelfs de kleine beestjes zijn zo belangrijk voor ons voortbestaan dat wij als mens niet zonder kunnen. Terwijl de natuur heel goed zonder óns kan. De waarde daarvan kan niet worden afgewogen in economische betekenis. Natuur is van levensbelang, net als zuurstof en water en hoeft zich niet te bewijzen als “nuttig”. Een omslag in (voedsel)productie en het denken over onze economie vind ik daarom hard nodig.

Andere belangrijke aandachtspunten voor mij zijn duurzaamheid, circulaire economie en emancipatie.