Karin Körver


Burger­com­mis­sielid

Met een achtergrond in de ICT ben ik sinds 2020 op een heel ander vlak werkzaam, namelijk als zelfstandig tuinder en oprichter van CSA en zelf-oogst tuinderij Plantalia. Ik woon in Middelburg samen met mijn vriendin. Sinds begin 2017 ben ik actief voor de werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren en sinds 2019 als Burgercommissielid in de Provinciale Staten.

Vanwege de destijds vele in het nieuws komende vleesschandalen en bijbehorende misstanden in de vee-industrie ben ik een jaar of 9 geleden overgestapt naar een vegan levensstijl. Daarmee werd ik me ook meer bewust van de belangrijke rol die de voedings- en landbouwsector speelt en de grote invloed die ze niet alleen hebben op milieu en dierenwelzijn maar ook op de ruimte voor natuur en biodiversiteit.

De waarde van natuur moet niet worden vertaald naar economische betekenis. Natuur is van levensbelang, net als zuurstof en water en hoeft zich niet te bewijzen als “nuttig”. Een omslag in (voedsel)productie en het denken over onze economie vind ik daarom hard nodig.

Andere belangrijke aandachtspunten voor mij zijn duurzaamheid, circulaire economie en emancipatie.